Please enable Javascript to view this slideshow

Het recyclingcentrum

Het Recyclingcentrum Zuid-Oost Drenthe in Emmen ontvangt en verwerkt bermmaaisel, snoeihout, slootveek, gemengd groenafval en houtchips, hout (klasse A/B), puin, niet-teerhoudend asfalt, bouw- en sloopafval en grond (tot en met klasse Industrie). Wij geloven in dienstverlening en dus verzorgen wij ook graag het transport.

Onze visie is duurzaam en helder: “Wij geven afvalstoffen een tweede leven”. “Daar kunnen we niets mee” is er bij ons niet bij. Natuurlijk ziet u dat in het verwerken van de afvalstromen. Deze worden binnen de wet- en regelgeving ingezameld, opgewerkt en afgezet als bodemverbeteraar, biomassa of bouwstof. Dat doen we met de modernste technieken, met eindeloze inzet en bovenal door te luisteren naar de wensen van de mensen om ons heen.

Wij beschikken over 3 hectare vergund terrein, voorzien van 15.000 m2 vloeistofdichte asfaltverharding en keerwanden, een weegbrug en daaraan gekoppelde geautomatiseerde administratie. Onze werkzaamheden voeren wij uit met shovels, kranen, containerauto’s, zeven, een shredder en een omzetmachine, die ook voor de verhuur beschikbaar zijn.