Please enable Javascript to view this slideshow

Recyclen van groenafval

Groenafval is plantaardig afval dat vrijkomt bij aanleg en onderhoud van openbaar groen, bos- en natuurterreinen en al het afval dat hiermee te vergelijken is, zoals grof tuinafval, berm- en slootmaaisel. Groenafval wordt ingezameld door hoveniersbedrijven, aannemers, agrariƫrs, tuinbouwers, gemeenten, afvalinzamelaars, milieustraten en particulieren.
Groenafval bestaat voornamelijk uit blad, grasachtig materiaal, loof-, dennen- en snoeihout.

Bij binnenkomst wordt het groenafval gecontroleerd op verontreinigingen. Alle vrachten die bij ons binnenkomen worden gewogen. Na acceptatie worden eventuele verontreinigingen verwijderd. Vervolgens wordt het groenafval verkleind en gezeefd. Het groenafval wordt na bewerking afgezet als biomassa (chips of shreds) of met een milieuvriendelijk bewerkingsproces omgezet in compost.


Bermmaaisel | Biomassa | Blad | Boomstobben
Chips | Compost | Shreds | Snoeihout | Slootveek