Please enable Javascript to view this slideshow

Over ons ...

Wat in 2000 startte als een composteerbedrijf in organisch afval is nu hét Recyclingcentrum Zuid-Oost Drenthe.

Arjan Vleems beheert de locatie in Emmen en geeft leiding aan onze medewerkers. Arjan beschikt over een berg kennis en praktijkervaring over verwerking van afvalstoffen, de organische in het bijzonder.
"Het waren de tuinbouwers uit Zuid-Oost Drenthe en de Wet Milieubeheer die ons, akkerbouwers in Gees, uitdaagden een eigen recyclingbedrijf op te starten. Op het industrieterrein aan de Oosterwijk WZ 28 startten we met het inrichten van 1 hectare terrein. De tuinbouwers uit Erica en Klazienaveen, die eerst het restafval van hun tuinbouwproducten naar de boerderij in Gees brachten, waren onze eerste klanten. Gemeenten, afvalinzamelaars, hoveniers en weg- en waterbeheerders volgden."

"De samenwerking met en participatie van Zuidema Groep in 2003 maakte dat composteren recyclen werd. De locatie werd uitgebreid tot 3 hectare en gedeeltelijk voorzien van een vloeistofdichte verharding. Zuidema Groep bracht ervaring en deskundigheid in handel, logistiek en het be- en verwerken van grond, groen en puin. Naast plantsoen- en tuinafval, tak- en snoeiafval, boomstobben en maaisel van bermen, is ook de recycling van puin sindsdien mogelijk."


Michiel Zuidema vertegenwoordigt het recyclingcentrum bij haar relaties: klanten en opdrachtgevers, buren, gemeente, provincie en belangenverenigingen (zoals de BVOR en het parkmanagement Emmen).
"Samenwerken met de familie Vleems bood kansen om de bezetting van onze mensen en machines te optimaliseren. Door de aanvullende en sterke samenwerking met ons bedrijf in Hoogeveen kunnen we regionaal afvalstoffen inzamelen en verwerken. Het Recyclingcentrum Zuid-Oost Drenthe heeft een flinke groei doorgemaakt. In 2009 verwerkten wij circa 50.000 ton groenafval en 25.000 ton puin tot bruikbare grondstof."

De familie Vleems en Zuidema Groep participeren ieder voor 50% in het Recyclingcentrum Zuid-Oost Drenthe BV.