Please enable Javascript to view this slideshow

Niet-teerhoudend asfalt

Niet-teerhoudend asfalt wordt gerecycled tot grondstof voor het produceren van nieuw asfalt.

Wij nemen asfaltpuin in voorzien van een recent keuringsrapport, waarna het asfalt wordt gebroken tot asfaltgranulaat.