Please enable Javascript to view this slideshow

Slootveek of hekkelspecie

Slootveek of hekkelspecie ontstaat uit het onderhoud aan watergangen en waterpartijen.
Wij nemen slootveek in en verwerken het. Wij kunnen het slootveek ook laden en transporteren.

Het slootveek wordt bij binnenkomst op onze locatie gewogen, ontdaan van afval en in rillen gezet. Zo wordt het slootveek omgezet tot compost.