Please enable Javascript to view this slideshow

Compostdag 2010 - 125.000 kilo gratis compost

Zaterdag 20 maart 2010, tijdens de landelijke compostdag, hebben meer dan 250 inwoners van de gemeente Emmen gebruik gemaakt van de Landelijke compostdag.

Als vervolg op het grote succes van de landelijke compostdagen van de afgelopen jaren organiseerden de Branche Vereniging Reststoffen (BVOR) en Vereniging Afvalbedrijven (VA) voor de vierde keer de Landelijke Compostdag. Hun leden stelden hun locaties zaterdag 20 maart jl. open voor de compostafhaaldag.

Bij verschillende milieustraten, gemeentewerven en composteerbedrijven kunnen burgers gratis compost halen. Met deze actie bedanken composteerbedrijven en gemeenten de burgers voor hun inspanningen om gft- en groenafval gescheiden aan te leveren. Het bestuur van de Gemeente Emmen en Area Reiniging ondersteunen dit initiatief en Recycling Centrum Zuid-Oost Drenthe opende dit jaar opnieuw haar deuren.

Veel vraag naar compost bij Recyclingcentrum Zuid- Oost Drenthe
Op de locatie van Recyclingcentrum Zuid-Oost Drenthe aan de Oosterwijk WZ 28 te Emmen lag een berg compost van ruim 125 ton. Van 9 tot 13 hadden de inwoners van Emmen de gelegenheid gratis een willekeurige hoeveelheid compost af te halen.
“Om 9.00 werden de eerste aanhangwagens geladen”, vertelt Arjan Vleems, locatiebeheerder in Emmen. “Een continue stroom van auto’s reed vervolgens langs het compost , waar een kraan de aanhangwagens vulde. Rond 13.00 uur werd de laatste aanhangwagen geladen en was er geen compost meer over. Alle 125 ton werd in 4 uur tijd uitgedeeld.”

Compost
Compost is een natuurlijke bodemverbeteraar: het stimuleert de groei van gewassen op milieuvriendelijke wijze, reguleert de waterhuishouding en zorgt voor een natuurlijke balans in de aarde. Bovendien legt compost CO2 vast in de bodem. Op die manier leveren burgers en composteerbedrijven samen een positieve bijdrage aan de strijd tegen de klimaatverandering. Dankzij nieuwe ontwikkelingen en moderne technieken neemt de positieve bijdrage aan het milieu verder toe. Burgers kunnen compost, gemengd met tuinaarde, gebruiken voor de planten in hun eigen tuin.

Het recyclingcentrum Zuid-Oost Drenthe
Het recyclingcentrum Zuid-Oost Drenthe in Emmen ontvangt en verwerkt dagelijks bermmaaisel, snoeihout, slootveek en gemengd groenafval, hout (klasse A/B), puin, niet-teerhoudend asfalt, bouw- en sloopafval en grond (tot en met klasse Industrie). Deze worden binnen de wet- en regelgeving ingezameld, opgewerkt en afgezet als bodemverbeteraar, biomassa of bouwstof.
De familie Vleems en Zuidema Groep participeren ieder voor 50% in het Recyclingcentrum Zuid-Oost Drenthe BV.