Please enable Javascript to view this slideshow

Recyclen van bouw- en sloopafval

Bouw- en sloopafval bestaat vooral uit puin, steen, hout, metalen, kunststoffen, papier en karton. Veel daarvan is geschikt voor hergebruik. Daarvoor dienen de afvalstromen zoveel mogelijk gescheiden te worden. Het scheiden van bouwafval kan het beste op de bouwplaats zelf. Ongescheiden bouw- en sloopafval aanbieden kan ook.

Het recyclingcentrum Zuid-Oost Drenthe neemt bouw- en sloopafval in en biedt ruimte voor op- en overslag voor verdere verwerking. Wij ontvangen afvalhout A & B, betonpuin, metselpuin en niet-teerhoudend asfaltpuin en gemengd bouw- en sloopafval. Het puin recyclen wij op onze locatie in Emmen tot bouwstof. Ons granulaat wordt hergebruikt in de wegen-, de utiliteits- en woningbouw.