Please enable Javascript to view this slideshow

Verkoop schone grond

Bij Recycling Centrum Zuid-Oost Drenthe kunt u ook terecht voor schone grond. Het betreft grond die vrijkomt bij het afzeven van verkleind groenafval (biomassa). De grond wordt door ons in depot gekeurd conform het Besluit Bodemkwaliteit en is op basis daarvan vrij toepasbaar (Klasse AW). De grond heeft een kenmerkende structuur omdat het nog kleine takjes e.d. bevat uit het verkleinde hout.

Voor meer informatie of voor een prijsopgave kunt u contact opnemen met Arjan Vleems of Michiel Zuidema (contactgegevens zie elders op de site).